آموزش های سرور لینوکسعمومی

آموزش نصب LEMP در CentOS 7

آموزش نصب LEMP در CentOS 7
آموزش نصب LEMP در CentOS 7
آموزش نصب LEMP در CentOS 7

با آموزش نصب LEMP در CentOS 7 از وبلاگ و دسته آموزش های سرور لینوکس در خدمت شما هستیم و قصد داریم تا نحوه کانفیگ لینوکس و نصب NGINX ، PHP و MariaDB درCentOS 7 معروف به LEMP را به طور کامل آموزش دهیم.

LEMP در حقیقت یک استک نرم افزاری برای سرور های لینوکسی است و با نصب این استک بر روی سرور های لینوکسی ، آن سرور را برای انجام کار های مورد نیاز خود مثل میزبانی وب و یا برنامه های تحت وب آماده می کنیم. استک LEMP شامل وب سرور NGNIX ( حرف E ) ، دیتابیس MariaDB ( حرف M ) و PHP ( حرف P ) است و حرف L نیز بیانگر Linux بودن سرور می باشد.

در ادامه با آموزش نصب LEMP در CentOS 7 همراه باشید تا برای شما نحوه نصب وب سرور NGNIX در CentOS 7 ، نصب دیتابیس MariaDB روی CentOS 7 و در نهایت نیز نصب PHP و ماژول های PHP بر روی CentOS 7 را آموزش دهیم.

توجه داشته باشید که از پیش نیاز این های این مطلب نصب و ایجاد دسترسی Sudo در سرور ( به دلیل دسترسی به روت سرور ) و همچنین تنظیم IP استاتیک در سرور است که لینک های این آموزش ها را برای شما قرار می دهیم تا در صورت نیاز از آنها استفاده کنید.

آموزش نصب و کانفیگ Sudo روی CentOS

آموزش نصب LEMP در CentOS 7

برای شروع ابتدا با دستور زیر پیش نیاز ها را آپدیت کنید.

sudo yum update

سپس با استفاده از دستور زیر ویرایشگر nano را بر روی سرور نصب کنید.

sudo yum install nano

آموزش نصب وب سرور NGINX در CentOS 7

ابتدا باید با استفاده از دستور زیر باید مخزن EPEL را بر روی سرور خود نصب کنید زیرا به طور پیش فرض وب سرور NGINX در مخازن CentOS وجود ندارد.

sudo yum install epel-release

پس از نصب مخزن EPEL ، با اجرا کردن دستور زیر می توانید وب سرور NGINX را در سرور CentOS خود نصب کنید.

sudo yum install nginx

پس از نصب شدن NGINX Web Server شما باید به کمک دستور زیر فعال کنید.

sudo systemctl start nginx

برای بررسی اینکه NGINX به درستی نصب شده و در حال اجرا است می توانید IP سرور را در یک مرورگر وارد کنید ، در صورتی که با مربوط به NGINX مواجه شدید یعنی وب سرور به درستی عمل می کند.

در صورت وجود مشکل ممکن است فایروال سرور فعال باشد و پورت بسته باشد.

sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent
sudo firewalld-cmd --reload

با اجرا دستورات بالا شما می توانید پورت مربوط به وب سرور را باز کنید و سپس فایروال سرور را reload کنید.

با استفاده از دستور زیر نیز می توانید وب سرور را پس از هر بار بوت شدن اجرا کنید.

sudo systemctl enable nginx

آموزش نصب دیتابیس MariaDB در CentOS 7

بر روی سرور CentOS شما می توانید دیتابیس MySQL یا MariaDB را نصب کنید اما به دلیل هماهنگی بیشتر MariaDB با CentOS به شما پیشنهاد می کنیم که دیتابیس MariaDB را نصب کنید. MariaDB به طور پیش فرض در مخزن های CentOS وجود دارد.

با استفاده از دستور زیر می توانید MariaDB را نصب کنید.

sudo yum install mariadb-server mariadb

پس از نصب با اجرا دستور زیر می توانید MariaDB را فعال کنید.

sudo systemctl start mariadb

پس از فعال شدن سرویس شما باید دستور زیر را اجرا کنید.

sudo systemctl start mariadb

این دستور برای انجام تنظیمات امنیتی و افزایش امنیت دیتابیس است. در مرحله اول Enter زده و پس از آن یک رمز برای دیتابیس وارد کنید و یک بار دیگر نیز آن را تکرار کنید و Enter بزنید تا پیام Password updated successfully نمایش داده شود.

سایر تنظیمات امنیتی را می توانید Y یا Enter بزنید.

با استفاده از دستور زیر نیز می توانید دیتابیس را در هنگام بوت اجرا کنید.

sudo systemctl enable mariadb

آموزش نصب PHP در CentOS 7

ابتدا با اجرای دستور زیر PHP و ماژول های آن را نصب کنید.

sudo yum install php php-mysql php-fpm

حال شما برای تنظیم و کانفیگ PHP می توانید به دو صورت عمل کنید که روش اول استفاده از دستورات زیر است.

sudo sed -i 's/;cgi.fix_pathinfo=1/cgi.fix_pathinfo=0/g' /etc/php.ini
sudo sed -i 's/user = apache/user = nginx/g' /etc/php-fpm.d/www.conf
sudo sed -i 's/group = apache/group = nginx/g' /etc/php-fpm.d/www.conf

این دستورات در فایل های php.ini و www.conf تغییراتی را ایجاد می کند.

همچنین می توانید به کمک ویرایشگر nano به صورت دستی تنظیمات را اعمال کنید.

با اجرا دستور زیر به کمک ویرایشگر nano فایل php.ini را باز کنید.

sudo nano /etc/php.ini

در این فایل گزینه cgi.fix_pathinfo=1; را پیدا کرده و آن را به cgi.fix_pathinfo=0 تغییر دهید و کلید های CTRL X را فشار دهید.

سپس با دستور زیر فایل www.conf را به کمک ویرایشگر nano باز کنید.

sudo nano /etc/php-fpm.d/www.conf

حال در این فایل اطلاعات زیر را به ترتیب تغییر دهید.

listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock
listen.owner = nobody
listen.group = nobody
user = nginx
group = nginx

در نهایت برای فعال شدن PHP دستور زیر را اجرا کنید.

sudo systemctl start php-fpm

با استفاده از دستور زیر نیز PHP را پس از هر بوت اچرا کنید.

sudo systemctl enable php-fpm

تنظیم NGINX برای کار با PHP

در ادامه آموزش نصب LEMP در CentOS 7 باید با استفاده از دستور زیر یک فایل default.conf در سرور جهت کانفیگ NGINX بسازید.

sudo nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

سپس داخل این فایل در صورت وجود دستور ، آنها را حذف کرده و دستورات زیر را به طور کامل وارد کنید.

server {
 listen 80;
 server_name your_server_ip;
 # note that these lines are originally from the "location /" block
 root /usr/share/nginx/html;
 index index.php index.html index.htm;
 location / {
 try_files $uri $uri/ =404;
 }
 error_page 404 /404.html;
 error_page 500 502 503 504 /50x.html;
 location = /50x.html {
 root /usr/share/nginx/html;
 }
 location ~ .php$ {
 try_files $uri =404;
 fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
 fastcgi_index index.php;
 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
 include fastcgi_params;
 }
}

در مقابل Server IP در این دستور شما باید IP سرور خود را وارد کنید.

سپس کلید های CTRL X را زده تا اطلاعات ذخیره شده و دستور زیر را وارد کنید تا وب سرور ریستارت شود.

sudo systemctl restart nginx

سپس با استفاده از دستور زیر یک فایل info.php ایجاد کرده و با استفاده از ویرایشگر nano آن را باز کنید.

sudo nano /usr/share/nginx/html/info.php

حال این تکه کد را داخل این فایل قرار دهید و آن را ذخیره کنید.

در نهایت برای اینکه از اجرا صحیح PHP بر روی وب سرور NGINX مطمئن شویم مروگر را باز می کنیم و ابتدا IP سرور خود را وارد کرده و یک / زده و آدرس فایل info.php را وارد می کنیم.

مثال : 192.192.192.192/info.php

در صورتی که صفحه اطلاعات PHP برای شما باز شد یعنی PHP به درستی بر روی وب سرور اجرا می شود.

به پایان آموزش نصب LEMP در CentOS 7 رسیدیم و امیدواریم که از آموزش نصب LEMP در CentOS 7 بهره برده باشید.نصب LEMP Linux- Nginx - MySQL - PHP
آموزش نصب LEMP Linux- Nginx - MySQL - PHP روی CentOS 7


آموزش نصب LAMP در CentOS 7 - سرور پارسیان
آموزش نصب LAMP در CentOS 7 - سرور پارسیان


آموزش نصب lamp در centos - مدیر سرور
آموزش نصب lamp در centos - مدیر سرور


آموزش نصب LEMP Linux- Nginx MySQL PHP روی CentOS 7
[ad_1] آموزش نصب LEMP روی CentOS 7 CentOS 7 یکی از سیستمعاملهای بسیار معروف در دنیاست. برای کسب اطلاعات بیشتر و شناخت بهتر این سیستم مقاله شروع کار با لینوکس را مشاهده نمایید. همچنین آموزش نصب لینوکس CentOS 7 را برای نصب این


lemp در centos 7 - azaronline.com
lemp در centos 7 ثبت دامنه. ثبت آنی دامنه های ملی و بین المللی با قیمت های ویژه دامنه آی آر 4200 تومان


آموزش نصب LEMP Linux- Nginx MySQL
آموزش نصب LEMP Linux- Nginx MySQL PHP روی CentOS 7 - سعید سالاری


آموزش نصب LAMP [Apache MySQL PHP] در CentOS 7 ویکـی
آموزش نصب Lamp روی سرور لینوکس. در این مقاله سعی شده است تا در کنار نصب کانفیگ اولیه سرور ها برای اماده سازی سرور نیز آموزش داده شود. موارد زیر روی لینوکس CentOS 7 نصب خواهد شد Apache 2.4 MySQL MariaDB PHP


آموزش تصویری نصب CentOS 7.0 - انجمن آموزشی لینوکس و ویپ
این آموزش شما را در مورد نحوه اجرای نصب Minimal آخرین ورژن CentOS 7.0 با استفاده از ایمیج DVD ISO باینری راهنمایی می کند. مناسب ترین روش نصب برای توسعه یک سرور بدون استفاده از واسط گرافیکی که در آن می توانید تنها نرم افزاری که


نصب MySQL روی سرور CentOS 7 - azaronline.com
در این آموزش به نصب MySQL 5.7 روی سرور CentOS 7 پرداخته و با دستورات بعدی که توضیح داده شد به ایمن سازی آن پردازیختیم در آموزشهای بعدی در مورد نحوه استفاده از این سرویس را شرح خواهیم داد.


کانفیگ و نصب lemp به صورت کامل با نصب Nginx MySQL PHP v7
کانفیگ و نصب lemp آموزش کامل نصب Nginx MySQL PHP v7 LEMP stack روی CentOS 7 به صورت تصویری. کانفیگ سیستم عامل لینوکس و ارتقا نسخه پی اچ پی و مای اسکیوال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 1 =

دکمه بازگشت به بالا