آموزش های سرور لینوکسعمومی

آموزش نصب داکر روی لینوکس

آموزش نصب داکر روی لینوکس
آموزش نصب داکر روی لینوکس
آموزش نصب داکر روی لینوکس

داکر یک نرم افزار Open Source و رایگان است که به کاربر این امکان را می دهد تا برنامه های کاربردی مورد نظر خود را مجازی سازی کند و آنها را به اصطلاح در یک ظرف یا یک محیط ایزوله قرار دهد و بتواند بر روی هر سیستمی که نیاز دارد آنها را اجرا کرده و استفاده کند. به طور کلی می توان گفت که داکر این امکان را می دهد تا کاربر برنامه های کاربردی خود را در یک محیط ایزوله قرار داده که با این کار امنیت افزایش پیدا می کند ، نرم افزار ها قابل حمل یا Portable می شوند و میزان مصرف منابع سیستم کاهش پیدا می کند.

نرم افزار Docker برای برنامه نویسان یا مدیران سرور بسیار کاربردی می باشد و با توجه به توضیحاتی که از آن دادیم ، اکثر برنامه نویسان تمایل دارند بر روی سرور های خود داکر را نصب کنند تا بتوانند به راحتی نرم افزار های منتخب خود را در هر سروری اجرا کنند و نیازی به نصب تمام نرم افزار های مورد نیاز بر روی هر سرور به صورت تک تک نباشد.

در ادامه با آموزش نصب داکر روی لینوکس همراه باشید تا نحوه نصب داکر بر روی لینوکس و توزیع های CentOS ، Debian ، Ubuntu و Fedora آموزش دهیم.

آموزش نصب داکر روی لینوکس

برای آموزش نصب داکر روی لینوکس در توزیع های مختلف ابتدا شما باید از طریق SSH به سرور لینوکسی خود متصل شوید و در صورتی که نحوه انجام این کار را نمی دانید ، می توانید از آموزش اتصال به سرور از طریق SSH استفاده کنید.

البته پیش از شروع نصب توجه داشته باشید که دسترسی به داکر برای ایران محدود شده است و در صورتی که شما از سرور های لوکیشن ایران استفاده می کنید باید از ابزار های تغییر IP و راه های جایگزین استفاده کنید اما در صورتی که از سرور های خارج از ایران استفاده می کنید ، محدودیتی برای دسترسی و استفاده از Docker نخواهید داشت. برای خرید سرور مجازی آلمان می توانید بر روی لینک کلیک کنید.

آموزش نصب داکر روی Debian 10

برای شروع آموزش نصب داکر روی Debian 10 دستور زیر را در سرور اجرا می کنیم تا لیست پکیج های موجود بر روی دبیان آپدیت شود.

sudo apt update
sudo apt upgrade

پس از آپدیت باید پکیج های مورد نیاز را در سرور نصب کنیم.

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

حال دستور curl زیر را اجرا کنید تا کلید GPG را برای مخزن داکر به سرور اضافه کنید.

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/Ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

با اجرا دستور زیر مخزن داکر را به منابع APT اضافه کنید.

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/Ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

پس از اضافه شدن مخزن ، مجددا با دستور زیر apt را به روز رسانی کنید.

sudo apt update

دستور زیر را اجرا کنید تا مطمئن شوید داکر از Docker repo نصب می شود.

apt-cache policy docker-ce

خروجی باید شبیه خروجی زیر باشد.

docker-ce:
 Installed: (none)
 Candidate: 18.03.1~ce~3-0~Ubuntu
 Version table:
 18.03.1~ce~3-0~Ubuntu 500
 500 https://download.docker.com/linux/Ubuntu bionic/stable amd64 Packages

حال برای نصب داکر در دبیان دستور زیر را اجرا کنید.

sudo apt install docker-ce

پس از نصب داکر ، سرویس باید به صورت خودکار فعال شود. برای بررسی شروع به کار سرویس و فعال بودن آن دستور زیر را اجرا کنید.

sudo systemctl status docker

خروجی دستور بالا باید شبیه خروجی زیر باشد.

● docker.service - Docker Application Container Engine
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2019-13-19 20:22:00 PDT; 6min ago
Docs: https://docs.docker.com
Main PID: 10647 (dockerd)
Tasks: 21
CGroup: /system.slice/docker.service

اجرا دستور های داکر بدون sudo در Debian 10

به صورت پیش فرض برای مدیریت و اجرای دستور داکر ، تنها کاربر عضو گروه داکر و یا root سرور می تواند این کار را انجام دهد. اگر می خواهید بدون نیاز به sudo دستور داکر را اجرا کنید می توانید از دستور زیر استفاده کنید.

sudo usermod -aG docker $USER

در دستور بالا USER نام کاربر است که شما می توانید با یک نام دلخواه آن را عوض کنید.

برای اعمال عضویت کاربر در گروه داکر دستور زیر را اجرا کنید.

su - $USER

برای تایید دستور زیر را اجرا کنید.

id -nG

که خروجی باید به شکل زیر باشد.

USER sudo docker

آموزش نصب داکر روی Ubuntu 18.04

برای آموزش نصب داکر روی Ubuntu 18.04، پس از اتصال به سرور پکیج apt را آپدیت و ارتقا دهید. (نصب داکر بر روی Ubuntu کاملا با Debian مشابه است)

sudo apt update
sudo apt upgrade

سپس برای نصب مخزن داکر دستور زیر را اجرا کنید.

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

حال دستور curl زیر را اجرا کنید تا کلید GPG را برای مخزن داکر وارد کنید.

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/Ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

سپس با استفاده از دستور زیر مخزن به سیستم اضافه کنید.

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/Ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

پس از اضافه شدن مخزن ، مجددا با دستور زیر apt را به روز رسانی کنید.

sudo apt update

دستور زیر را اجرا کنید تا مطمئن شوید داکر از Docker repo نصب می شود.

apt-cache policy docker-ce

خروجی باید شبیه خروجی زیر باشد.

docker-ce:
 Installed: (none)
 Candidate: 18.03.1~ce~3-0~Ubuntu
 Version table:
 18.03.1~ce~3-0~Ubuntu 500
 500 https://download.docker.com/linux/Ubuntu bionic/stable amd64 Packages

حال برای نصب داکر در اوبونتو دستور زیر را اجرا کنید.

sudo apt install docker-ce

پس از نصب داکر ، سرویس باید به صورت خودکار فعال شود. برای بررسی شروع به کار سرویس و فعال بودن آن دستور زیر را اجرا کنید.

sudo systemctl status docker

خروجی دستور بالا باید شبیه خروجی زیر باشد.

● docker.service - Docker Application Container Engine
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2019-13-19 20:22:00 PDT; 6min ago
Docs: https://docs.docker.com
Main PID: 10647 (dockerd)
Tasks: 21
CGroup: /system.slice/docker.service

اجرا دستور های داکر بدون sudo در Ubuntu 18.04

به صورت پیش فرض برای مدیریت و اجرای دستور داکر ، تنها کاربر عضو گروه داکر و یا root سرور می تواند این کار را انجام دهد. اگر می خواهید بدون نیاز به sudo دستور داکر را اجرا کنید می توانید از دستور زیر استفاده کنید.

sudo usermod -aG docker $USER

در دستور بالا USER نام کاربر است که شما می توانید با یک نام دلخواه آن را عوض کنید.

برای اعمال عضویت کاربر در گروه داکر دستور زیر را اجرا کنید.

su - $USER

برای تایید دستور زیر را اجرا کنید.

id -nG

که خروجی باید به شکل زیر باشد.

USER sudo docker

آموزش نصب داکر روی CentOS 7

برای شروع آموزش نصب داکر روی CentOS 7 ابتدا به محیط ترمینال سرور متصل شده با استفاده از دستور زیر سیستم را آپدیت کنید.(نصب داکر بر روی سنتوس با RHEL یکسان است)

sudo yum update

حال با اجرا دستور زیر پکیج های مورد نیاز را نصب کنید.

sudo yum install yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

پس از به روز رسانی های سیستم و نصب پکیج های مورد نیاز ، باید ورژن پایدار Docker را از مخزن آن بر روی سرور خود دریافت کنید.

sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

پس از فعال شدن مخزن داکر در سرور باید با استفاده از دستور زیر آخرین ورژن داکر را برای سرور نصب کنید.

sudo yum install docker-ce

حال با استفاده از دستور زیر سرویس داکر را در سرور استارت کنید.

sudo systemctl start docker

با دستور زیر نیز داکر را در سرور فعال می کنید.

sudo systemctl enable docker

حال برای اطمینان از این موضوع که سرویس داکر در سرور به درستی کار می کند می توانید دستور زیر را اجرا کنید.

sudo systemctl status docker

خروجی دستور بالا باید شبیه خروجی زیر باشد.

● docker.service - Docker Application Container Engine
 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled)
 Active: active (running) since Wed 2018-10-31 08:51:20 UTC; 7s ago
 Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 2492 (dockerd)
 CGroup: /system.slice/docker.service
 ├─2492 /usr/bin/dockerd
 └─2498 docker-containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml

اجرا دستور های داکر بدون sudo در CentOS 7

به صورت پیش فرض داکر برای مدیریت و اجرا دستورات نیاز به دسترسی administrator یا root دارد اما برای اینکه بتوانید با یک کاربر غیر root نیز به اجرای دستورات بپردازید می توانید از دستور زیر استفاده کنید تا یک کاربر را به سیستم معرفی کنید.

sudo usermod -aG docker $USER

در دستور بالا USER نام کاربر است که شما می توانید با یک نام دلخواه آن را عوض کنید.

سپس یک بار از سیستم خارح و دوباره وارد شوید و برای بررسی اجرا دستور بدون sudo دستور زیر را اجرا کنید.

docker container run hello-world

خروجی به شکل زیر است.

Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
9bb5a5d4561a: Pull complete
Digest: sha256:f5233545e43561214ca4891fd1157e1c3c563316ed8e237750d59bde73361e77
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

آموزش نصب داکر روی Fedora

برای آموزش نصب داکر روی Fedora ابتدا با استفاده از دستور زیر پیش نیاز ها را نصب کنید.

sudo dnf install dnf-plugins-core

مخزن داکر را به سرور اضافه کنید.

sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/fedora/docker-ce.repo

سپس با استفاده از دستور زیر داکر را در Fedora نصب کنید.

sudo dnf install docker-ce

با اجرا دستور زیر می توانید داکر را به صورت خودکار در بوت فعال کنید.

sudo systemctl enable docker.service

حال دستور زیر را اجرا کنید تا سرویس داکر در سیستم شروع شود.

sudo systemctl start docker.service

به صورت پیش فرض برای مدیریت داکر باید دسترسی adminstartor داشت اما اگر می خواهید به صورت یک کاربر غیر root دستور داکر را اجرا کنید می توانید از دستور زیر استفاده کنید و یک کاربر به گروه داکر اضافه کنید یک با خارج و مجددا وارد شوید.

sudo usermod -aG docker $USER

در دستور بالا USER نام کاربر است که شما می توانید با یک نام دلخواه آن را عوض کنید.

در اینجا به پایان آموزش نصب داکر روی لینوکس از وبلاگ رسیدیم و امیدواریم که توانسته باشید نرم افزار داکر را بر روی سرور لینوکس نصب کنید.آموزش نصب راحت داکر بر روی سیستمعامل
آموزش نصب راحت داکر بر روی سیستمعامل لینوکس - داکرمی


آموزش نصب داکر Docker در Ubuntu 16.04
آموزش نصب داکر Docker در Ubuntu 16.04 - وان سرور


آموزش گام به گام نصب داکر در ویندوز شبکه
آموزش گام به گام نصب داکر در ویندوز شبکه


آموزش داکر و پلتفرم به زبان فارسی و رایگان - احمد رفیعی
12.نصب Docker ToolBox بر روی ویندوز 09.آموزش نصب راحت داکر بر روی سیستمعامل لینوکس [1تا8].متن آموزش مقدمهی داکر 00.معرفی دوره داکرمی 02.تاریخچهی داکر گریز از تحریم داکر با چند روش ویدئوها


SQL Server بر روی لینوکس
NET Tips - نصب و راه اندازی SQL Server بر روی لینوکس با استفاده از


نصب Docker در Ubuntu راهنمای کامل
نصب Docker در Ubuntu راهنمای کامل نصب داکر بر روی لینوکس


آموزش نصب داکر بر روی ویندوز بدون
آموزش نصب داکر بر روی ویندوز بدون دردسر - نرمافزار


آموزش داکر و پلتفرم به زبان فارسی و رایگان DockerMe.ir
09.آموزش نصب راحت داکر بر روی سیستمعامل لینوکس قبلا در مورد اینکه داکر چیست و چه کمکی به ما میکند صحبت کردیم و در اینجا میخواهیم نصب داکر بر روی لینوکس را باهم بررسی کنیم.


نصب داکر بر روی سیستم عامل لینوکس
نصب داکر بر روی سیستم عامل لینوکس آمورش رایگان و فارسی داکر و پلتفرم احمد رفیعی


نصب Docker در Ubuntu راهنمای کامل نصب داکر بر روی لینوکس
استفاده از داکر Docker در اوبونتودر این مقاله میخواهیم به نصب Docker در Ubuntu برای استفاده از وردپرس wordpress بپردازیم. ابتدا میبایست LAMP را بر روی windows box اجرا کنیم و سپس کل پروژه را بر روی آن بسازیم و گسترش دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × سه =

دکمه بازگشت به بالا
بستن