آموزش های عمومیانجمنبخش پشتیبانی برای رفع مشکلات شماپرسش و پاسخعمومی

لود نشدن ایکون های کنار اخرین ارسالی ها و انجمن ها ضروری

لود نشدن ایکون های کنار اخرین ارسالی ها و انجمن ها ضروری
لود نشدن ایکون های کنار اخرین ارسالی ها و انجمن ها ضروری

با سلام

لود نشدن ایکون های کنار اخرین ارسالی ها و انجمن ها

ادرس اینجا

سلام

این کد رو به فایل .htaccess اضافه کنید:

کد:
 Header set Access-Control-Allow-Origin "*"

و همین طور این کد رو هم به فایل اچ تی اکسس اضافه کنید تا ریدایرکت داشته باشید:

کد:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

و دامنه اصلی تون هم چک کنید که درست باشه (حالا چه با www و چه بدون اون، یعنی چیزی که می خواید باشه)

نقل قول نوشته اصلی توسط Inna
سلام

این کد رو به فایل .htaccess اضافه کنید:

کد:
 Header set Access-Control-Allow-Origin "*"

و همین طور این کد رو هم به فایل اچ تی اکسس اضافه کنید تا ریدایرکت داشته باشید:

کد:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

و دامنه اصلی تون هم چک کنید که درست باشه (حالا چه با www و چه بدون اون، یعنی چیزی که می خواید باشه)

خلی ممنون

خدا خیرت بده هزار راه بهم گفتن اصلا به این راحتی نبود

برعکس طرف ها هم خیلی حرفه ای بودن

بنظرتون محتوای اچ تی اکسسم خوبه

کد HTML:

 RewriteEngine On
 # If you are having problems or are using VirtualDocumentRoot, uncomment this line and set it to your vBulletin directory.
 # RewriteBase /
 # If you are having problems with the rewrite from content/ to content.php, uncomment this line to turn MultiViews off.
 # Options -MultiViews
#RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|dbseocp/|modcp/|cron|mobiquo|forumrunner|api.php|reviewpost/|classifieds/|photopost/)
#RewriteRule ^((archive/)?(.*.php(/.*)?))$ dbseo.php [L,QSA]
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|dbseocp|modcp|clientscript|cpstyles|images|reviewpost|classifieds|photopost)/
 RewriteRule ^(. )$ dbseo.php [L,QSA]

RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9} /index.php HTTP/
RewriteRule ^index.php$ www.tk-fullsat.xyz/ [R=301,L]
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9} /index.php HTTP/
RewriteRule ^forum.php$ www.tk-fullsat.xyz/ [R=301,L]
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
# Modify Headers

ExpiresActive ON
# Cache files

Header set Cache-Control "public"
ExpiresDefault "access plus 2 months"
Header unset Last-Modified

# Cache JavaScript & CSS

Header set Cache-Control "public"
ExpiresDefault "access plus 2 months"
Header unset Last-Modified


# Compress JavaScript & CSS


SetOutputFilter DEFLATE


 Header set Access-Control-Allow-Origin "*"

# START security code
Options -Indexes
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BlackWidow [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Bolt 0 [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Bot mailto:[email protected] [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} CazoodleBot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ChinaClaw [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Custo [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Default Browser 0 [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DIIbot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DISCo [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} discobot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Download Demon [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^eCatch [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ecxi [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EirGrabber [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailCollector [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailSiphon [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailWolf [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Express WebPictures [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ExtractorPro [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EyeNetIE [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^FlashGet [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetRight [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetWeb! [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go!Zilla [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go-Ahead-Got-It [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GrabNet [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Grafula [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} GT::WWW [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} heritrix [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^HMView [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} HTTP::Lite [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} HTTrack [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ia_archiver [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} IDBot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} id-search [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} id-search.org [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image Stripper [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image Sucker [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Indy Library [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^InterGET [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Internet Ninja [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^InternetSeer.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} IRLbot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ISC Systems iRc Search 2.1 [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Java [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JetCar [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JOC Web Spider [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^larbin [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LeechFTP [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} libwww [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} libwww-perl [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Link [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} LinksManager.com_bot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} linkwalker [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} lwp-trivial [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mass Downloader [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Maxthon$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} MFC_Tear_Sample [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^microsoft.url [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Microsoft URL Control [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MIDown tool [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mister PiX [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Missigua Locator [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mozilla.*Indy [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mozilla.*NEWT [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MSFrontPage [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Navroad [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NearSite [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetAnts [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetSpider [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Net Vampire [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetZIP [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Nutch [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Octopus [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline Explorer [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline Navigator [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^PageGrabber [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} panscient.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Papa Foto [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pavuk [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} PECL::HTTP [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^PeoplePal [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pcBrowser [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} PHPCrawl [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} PleaseCrawl [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^psbot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^RealDownload [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ReGet [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Rippers 0 [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} SBIder [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SeaMonkey$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^sitecheck.internetseer.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SiteSnagger [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SmartDownload [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Snoopy [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Steeler [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperBot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperHTTP [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Surfbot [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^tAkeOut [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Teleport Pro [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Toata dragostea mea pentru diavola [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} URI::Fetch [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} urllib [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} User-Agent [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^VoidEYE [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web Image Collector [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web Sucker [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Web Sucker [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} webalta [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebAuto [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^[Ww]eb[Bb]andit [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} WebCollage [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebCopier [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebFetch [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebGo IS [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebLeacher [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebReaper [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebSauger [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website eXtractor [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website Quester [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebStripper [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebWhacker [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebZIP [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Wells Search II [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} WEP Search [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Wget [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Widow [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WWW-Mechanize [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WWWOFFLE [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Xaldon WebSpider [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} zermelo [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Zeus [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Zeus.*Webster [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ZyBorg [NC]
RewriteRule ^.* - [F,L]

Order allow,deny
Deny from all


Order allow,deny
Deny from all


Order allow,deny
Deny from all


Order allow,deny
Deny from all


Order allow,deny
Deny from all

# END security code

order allow,deny
allow from all

# php -- BEGIN cPanel-generated handler, do not edit
# This domain inherits the “PHP” package.
# php -- END cPanel-generated handler, do not edit


(1) تاپیک آموزش کار با انجمن - انجمن رمان
تاپیک آموزش کار با انجمن - انجمن رمان نویسی کافه نویسندگان


(2) انجمن تخصصی آیفون
انجمن تخصصی آیفون


(3) انجمن علمی پرستاران قلب ایران
انجمن علمی پرستاران قلب ایران


(4) انجمن تخصصی آیفون
انجمن تخصصی آیفون


(5) تغییر سایز آیکون های اندروید در گوشی های سامسونگ - گویا تک
گوشی های سری گلکسی سامسونگ از رابط کاربری تاچ ویز بهره می برند که توسط آن می توانید حالت چینش آیکون ها و سایز آن ها را تغییر دهید. برای تغییر سایز آیکون های اندروید در ادامه همراه ما باشید.


(6) ثابت کردن جای آیکون ها روی Desktop
بعضی ها همیشه آیکونهای روی دسک تاپ ویندوز کامپیوترشان را بر اساس حروف الفبا و یا جور دیگه مرتب می کنند ولی خیلی ها مخصوصا اونها که آیکونهای زیادی روی دسک تاپ دارند وقتی جای اونها رو روی صفحه ثابت میکنند گاهی اوقات


(7) مرجع تخصصی ویبولتین در ایران
درباره ما مرجع تخصصی ویبولتین ویکی وی بی در سال 1391 تاسیس شده است و افتخار میکند که تا کنون توانسته به نحو احسن جدید ترین آموزش ها و امکانات را برای وبمستران میهن عزیزمان ایران به ویژه کاربران ویبولتین به ارمغان بیاورد .


(8) انجمن تخصصی آیفون
انجمن تخصصی آیفون


(9) انجمن تخصصی آیفون
انجمن تخصصی آیفون


(10) 6 سایت دانلود آیکون رایگان آشنایی با انواع آیکون نوین
در این مقاله با انواع آیکون ها آشنا میشوید و بعد با معرفی 6 سایت دانلود آیکون رایگان سرزمینی از آیکونهای شگفتانگیز به رویتان باز میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − 4 =

دکمه بازگشت به بالا