کد جاوا نمایش متن متحرک در نوار وضعیت مرورگر شماره 3
قرار بگیرد , کد زیر باید بین

دمو : http://faranetwork.ir/dl/107.HTM

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!--Total Java Scripts 99 - Next Step Software-->

<!-- Begin
var Message="شب و روزت خوش!!";
var
place=1;
function
scrollIn() {
window.status=Message.substring(0, place);
if (
place >= Message.length) {
place=1;
window.setTimeout("scrollOut()",300);
} else {
place ;
window.setTimeout("scrollIn()",50);
}
}
function
scrollOut() {
window.status=Message.substring(place, Message.length);
if (
place >= Message.length) {
place=1;
window.setTimeout("scrollIn()", 100);
} else {
place ;
window.setTimeout("scrollOut()", 50);
}
}
// End -->